fredag 10 april 2020

Långfredag

Alla de ord som beskriver din död
har använts otaliga gånger.
I psalmer, i dikter kan jag finna stöd, 
i bachska passionsdramasånger.

Uppspikad på korset du ropar till Far
och undrar om han glömt dig bort.
Folket det säger: "Vill du ej va kvar 
stig ner då, du som är sån sort!"

Men du där på korset är Gud i en kropp,
en mänska på jorden bland alla.
Din död är en gåva till oss – är ett hopp
som hindrar oss andra att falla.

Jag sitter vid foten av korset och ser
hur andningen din saktar in,
jag torkar de tårar jag fällt och jag ber
om kraft för att tjäna, som din.

Ditt liv är nu utblåst, din kropp hänger trött,
du andas ej mer  det är över.
Jesus på korset, mitt tack jag dig mött,
din gåva är allt jag behöver.

Camilla Svevar 2016


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar